Voor- en naschoolse opvang


Voorschoolse opvang
Wij bieden voorschoolse opvang aan op maandag t/m vrijdag vanaf 07.00 uur, mits er voldoende aanmeldingen zijn. De voorschoolse opvang is inclusief ontbijt. Er zal gezamenlijk met de kinderen in huiselijke sfeer worden ontbeten, zodat de dag rustig opgestart kan worden.
De pedagogisch medewerker brengt de kinderen zelf naar school, waarbij er indien nodig een overdracht met de leerkracht zal plaatsvinden.
 
Buitenschoolse opvang
IKC de Lente heeft een eigen stamgroep in de basisschool. De kleurrijke stamgroep is uitdagend ingedeeld en sluit aan bij het ontwikkelingsniveau van de kinderen. De groep bestaat uit maximaal 20 kinderen per groep, die afhankelijk van de groepsgrootte begeleid wordt door één of twee pedagogisch medewerkers.
 
Nadat de pedagogisch medewerkers de kinderen uit school hebben gehaald, eten en drinken we gezamenlijk met elkaar. Zowel tijdens de voorschoolse- als de buitenschoolse opvang zal er een overdracht zijn met de leerkracht. Er worden dagelijks verschillende activiteiten aangeboden op het gebied van muziek, sport en creatieve vorming. Daarnaast maken we regelmatig gebruik van de buitenruimte.
 
Vervoer
De kinderen van St. Willibrordusschool worden door de pedagogisch medewerkers opgehaald met de auto. De kinderen van IKC de Lente lopen onder toezicht van hun leerkracht en de pedagogisch medewerker naar de groepsruimte toe.
 
Vakantieopvang
Tijdens de vakantieperiode brengt u uw kind tussen 8.00 en 10.00 uur. Wij vragen ouders deze tijden te respecteren in verband met de rust op de groep en het uitvoeren van activiteiten. Tijdens de schoolvakanties maken wij ook verschillende leuke uitstapjes. Dit kan variëren van een bezoek aan het dierenpark Artis, een middagje bowlen of Yogales. We willen benadrukken dat vakantie ook écht de vrije tijd van kinderen is, waarin geborgenheid en plezier centraal staan.